Utgiftsføring ved kjøp

Aktivering ved kjøp

Vedlikehold

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6553 Programvare årlig vedlikehold
Debet

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på vedlikeholdskostnader i forbindelse med programvare til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Vedlikeholdskostnader blir ofte fakturert årlig og kostnadsføres løpende.

Stikkord: programvarer, software, dataprogram, reparasjon, erverv

Fjernleverbar tjeneste

Lisenskostnad