Kjøp av tjenester

Kjøp av reklameartikler

Kjøp til messer

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
7390 Annen salgskostnad, fradragsberettiget
Debet

Merverdiavgift

Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader knyttet til stand på messer inkludert betaling for standplass dersom disse er til bruk i avgiftspliktig virksomhet.

Stikkord: bokmesse, deltagelse messe, konferanse, leie stand, markedsføringskostnader, messeavgift, messekostnader, messestand, messeutgifter, messeutstyr, salgsboder, salgsmesse, stand, standleie, standleie på messer, torgavgift, utstiller, varemesse, leasing, kostand, omkostning, omsetning, erverv, kmva

Kjøp for utdeling i reklameøyemed