Kjøp til egne lokaler

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6340 Lys
Debet

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp av strøm, elektrisitet og brensel til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Bokføring

Alternativt kan konto 6345 Varme brukes. Dersom det ikke er behov for å bruke både konto 6341 og 6345 kan disse kontoene slås sammen til f.eks. konto 6341 Lys og varme.

Felles fakturert nettleie og elektrisk energi

Med virkning fra 12. mars 2018 kan leverandører i kraftbransjen samfakturere nettleie og elektrisk energi uten å søke dispensasjon. Det betyr at nettleie oe elektrisk energi kommer på samme faktura. Kraftleverandørenes kunder kan registrere transaksjonene over fakturautsteders konto i leverandørspesifikasjonen.

Se bokføringsforskriften § 3-1 fjerde ledd og bff. § 8-15-1.
Se også temaet om formalkrav for salgsdokumentet.

Stikkord: avlesning, belysning, brensel, dieselolje, elektrisitet, elektrisk kraft, energikostnad, fjernvarme, fyringsolje, fyringsutgifter, fyringsved, gass, lys, nettleie, oljefyring, oppvarming, parafin, parafinolje, propan, strøm, strømavgift, strømregning, ved, drivstoff, strøm, fyring, kostand, omkostning, varme, elektrisitet, leasing, fyringsutgifter, erverv

Kjøp til produksjon

Kjøp til utleide lokaler

Stenge- og påkoblingsgebyr ved kjøp