Kjøp til egne lokaler

Kjøp til produksjon

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6200 Elektrisitet
Debet

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på innkjøp av strøm, elektrisitet og brensel til bruk i produksjon i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Bokføring

Felles fakturert nettleie og elektrisk energi

Med virkning fra 12. mars 2018 kan leverandører i kraftbransjen samfakturere nettleie og elektrisk energi uten å søke dispensasjon. Det betyr at nettleie oe elektrisk energi kommer på samme faktura. Kraftleverandørenes kunder kan registrere transaksjonene over fakturautsteders konto i leverandørspesifikasjonen.

Se bokføringsforskriften § 3-1 fjerde ledd og bff. § 8-15-1.
Se også temaet om formalkrav for salgsdokumentet.

Stikkord: diesel, dieselolje, elektrisitet, elektrisk kraft, fyringsolje, fyringsutgifter, gass, koks, kull, nettleie, parafin, parafinolje, strøm, strømavgift, ved, drivstoff, strøm, fyring, varme, elektrisitet, kommandittselskap, leasing, fyringsutgifter, erverv

Kjøp til utleide lokaler

Stenge- og påkoblingsgebyr ved kjøp