Kjøp av tjenester i ansettelsesprosessen

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig
Debet

Merverdiavgift

Det er fradrag for kjøp av tjenester til hjelp i rekruttering av arbeidskraft og ansettelse av arbeidstakere i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  • Kjøp av stillingsannonser
  • Kjøp av rekrutteringstjenester (se unntak under)
  • Juridiske tjenester i ansettelsesprosessen

Unntak

Dersom det dreier seg om formidling av arbeidskraft for tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven i mval. §§ 3-2, 3-3, 3-4 og 3-5, er det ikke merverdiavgift på slike tjenester, og det vil derfor heller ikke være aktuelt med fradrag for inngående mva.

Stikkord: stillingsannonse, erverv