Avgiftspliktige tjenester

Avgiftsfrie tjenester

Avgiftsunntatte tjenester

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)

Salg av avgiftsunntatte tjenester er regulert i mval. kapittel 3.

Siden avgiftsunntatte tjenester ikke er omfattet av merverdiavgiftsloven, og derfor ikke vil være fakturert med merverdiavgift, vil det ikke være noen inngående merverdiavgift å fradragsføre.

Eksempler på avgiftsunntatte tjenester er f.eks. (listen er ikke utttømmende):

 • Helsetjenester, se mval. § 3-2
 • Alternativ behandling, se mval. § 3-3
 • Sosiale tjenester, se mval. § 3-4
 • Undervisningstjenester, se mval. § 3-5
 • Finansielle tjenester, se mval. § 3-6
 • Tjenester innen kunst og kultur mv., se mval. § 3-7
 • Tjenester innenfor idrett, se mval. § 3-8
 • Offentlig myndighetsutøvelse mv., se mval. § 3-9
 • Tjenester innen staten, se mval. § 3-10
 • Fast eiendom, se mval. § 3-11
 • Veldedige og allmennyttige instutisjoner og organisasjoner, se mval. § 3-12
 • Ideelle organisasjoner og foreninger, se mval. § 3-13
 • Lotteritjenester, se mval. § 3-14
 • Seremonielle tjenester, se mval. § 3-15
 • Tjenester som medlem av styre mv., se mval. § 3-17
 • Sletting av klimakvoter, se mval. § 3-20
Stikkord: erverv