Kjøp av utvidet garanti

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7500 Forsikringspremie
Debet

Merverdiavgift

For separable ytelser som garantier i form av forsikringer (garantiforsikring) jf. mval. § 3-6, vil det ikke være beregnet utgående merverdiavgift, og således vil det ikke være inngående mva å fradragsføre.

Les temaet Kjøp av serviceavtale for mva og bokføring av serviceavtaler.

Bokføring

Kjøp, ytelse inkludert i prisen

Som det er beskrevet i temaet Utvidet garantiansvar, er det ikke gitt at verdien på den utvidede garantien fremkommer på salgsdokumentasjonen for kjøper. I slike tilfeller er den utvidede garantien inkludert i prisen, og kjøper har ingen mulighet til å velge den bort. I utgangspunktet skal den utvidede ytelsen bokføres separat og periodiseres over garantiperioden, men siden det ikke er mulig å skille denne ut, må den føres sammen med hovedkjøpet. Dette gjelder ofte ved kjøp av ny bil der det f. eks. reklameres med fem til syv års garanti, og denne er priset inn i selve salgsprisen.

Kontering

Kjøp, ytelse separert fra hovedkjøp

Alternativt kan kunden velge å kjøpe en utvidet garanti, forsikring eller serviceavtale til produktet. I slike tilfeller bokføres den separable ytelsen separat og periodiseres over avtalens varighet. Verdien på ekstraytelsen kommer klart frem i salgsdokumentasjonen og gjør bokføringen enkel.

Kontering

Alternativ bokføring kan være konto 7550 Garantikostnad.

Stikkord: periodisering, produktforsikring, reklamasjoner, kmva, erverv, fjernsyn