Kjøp av utstyr og inventar til kantine

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6540 Inventar
Debet

Merverdiavgift

Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på kjøp av utstyr og inventar til kantine, herunder bedriftskantiner samt vedlikehold av slikt utstyr og inventar, jf. mval. § 8-1 og mval. § 8-3 (1) g.

Se nærmere om blant annet kjøp av forbruksvarer samt mat og drikke i egen kantine.

Regnskap

Ved kjøp av utstyr og inventar må det tas stilling til om kjøpet skal kostnadsføres eller balanseføres. Se Aktivering og temaet Vurdering varige driftsmidler.

Bokføring

Konto 1250 Inventar kan benyttes dersom kjøpet balanseføres.

Skatt

Varig og betydelig utstyr og inventar avskrives i saldogruppe d.
Inventaret regnes som:

  • varig - antas å ha en brukstid på minst tre år,
  • betydelig - kostpris er kr 15 000 eller høyere

Se sktl. § 14-40.

For mer, se temaet Midlertidige forskjeller – skattemessig tidfesting.

Stikkord: bedriftskantiner, bestikk, brødkniv, dekketøy, fat, fryser, gafler, glass, hvitevarer, kantinedrift, kantinekostnader, kantineutgifter, kar, kjøkkenutstyr, kjølekabinett, kjøleskap, kniver, komfyr, kopper, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin, plastbestikk, service, skjeer, skåler, spiserom, stekeovn, tallerkner, termokanne, termos, teskjeer, tv kanne, tv-kanne, vannkoker, foretak, kvit, kostand, omkostning, fjernsyn, erverv, innventar, leasing

Leie av utstyr og inventar til kantine