Kjøp av utstyr og inventar til kantine

Leie av utstyr og inventar til kantine

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6410 Leie inventar
Debet

Merverdiavgift

Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på leie av utstyr og inventar til kantiner, herunder bedriftskantiner samt vedlikehold av slikt utstyr og inventar, jf. mval. § 8-1 og mval. § 8-3 (1) g.

Stikkord: leasing, innventar, erverv