Kjøp for videresalg

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy sats
Debet

Merverdiavgift

Kjøp av alkohol og tobakk for videresalg har fradrag for inngående mva, jf. mval. § 8-1.

For oversikt over de ulike avgiftssatsene for tobakk og alkohol, se temaet om salg av alkohol og tobakk.

Bokføring

I følge bokføringsforskriften § 8-5-2 skal det bokføres slik at innkjøpte varer for videresalg kan spesifiseres på varegruppene:

  • mat,
  • øl,
  • vin,
  • brennevin,
  • rusbrus/cider,
  • mineralvann,
  • annen drikke,
  • tobakk og
  • andre varer
Stikkord: alkoholholdige drikkevarer, brennevin, cava, champagne, cognac, kjøp, konjakk, røyk, sigar, sigaretter, snus, tobakk, vin, vodka, whisky, øl, brus, brennvin, sjampanje, konjakk, erverv, cognac, tobakk, sigaretter, omsetning

Salg

Skjenkebevilling