Kjøp for videresalg

Salg

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Alkoholholdig drikkevarer som inneholder mer enn 0,7 volumprosent alkohol er ikke et næringsmiddel, og det skal beregnes merverdiavgift med alminnelig sats ved salg av slike drikkevarer, se mval. § 5-2 (3) og fmva. § 5-2-2 (3). Alkoholholdige drikkevarer med lavere volumprosent enn 0,7 % regnes som næringsmidler, og det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved salg av slike drikkevarer, jf. mval. § 5-2 og fmva. § 5-2-2 (3).

Tobakk, definert i fmva. § 5-2-2 (2), er heller ikke et næringsmiddel, og det skal beregnes merverdiavgift med alminnelig sats ved salg av slik tobakk, se mval. § 5-2 (3) og fmva. § 5-2-2 (3).

Unntak

Bryggeriers omsetning av rimelige mengder øl til utenlandske NATO-styrker på øvelse er fritatt for merverdiavgift, se fmva. § 6-13-3.

Bokføring

I følge bokføringsforskriften § 8-5-2 skal det bokføres slik at omsetning og uttak kan spesifiseres på varegruppene:

  • mat,
  • øl,
  • vin,
  • brennevin,
  • rusbrus/cider,
  • mineralvann,
  • annen drikke,
  • tobakk og
  • andre varer

Rabatter

Alkoholloven § 8-12 og Tobakksskadeloven § 21 gir forbud mot omsetning med spesiell rabatt for hhv. alkoholholdig drikke og tobakk.

Stikkord: alkohol omsetning, alkoholholdige drikkevarer, brennevin, cava, champagne, cognac, kioskvarer, konjakk, røyk, sigar, sigaretter, snus, sprit, tobakk, tobakksvarer, vin, vodka, whisky, øl, salg, brus, brennvin, sjampanje, konjakk, cognac, tobakk, sigaretter, omsetning, erverv

Skjenkebevilling