Beskrivelse

Temaet gjelder kjøp og salg av gull ned til en finhetsgrad på 325 tusendeler, uansett form på gullet, når det omsettes etter vekt og finhetsgrad. Dvs. at omsetning av smykker, klokker og andre gjenstander ikke omfattes av dette temaet.

Merverdiavgiftsloven § 11-1 tredje ledd.

Stikkord: erverv, omsetning

Kjøp av gull, merverdiavgiftsregistrert

Kjøp av gull, ikke merverdiavgiftregistrert

Salg til næringsdrivende

Salg til privatpersoner