Beskrivelse

Kjøp av gull, merverdiavgiftsregistrert

Kjøp av gull, ikke merverdiavgiftregistrert

Konto
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats
Debet

Fra 1. januar 2014 ble merverdiavgiftsreglene ved innenlandsk omsetning av gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet endret. Tidligere har det vært selger som beregnet og innrapporterte merverdiavgift ved salg, men nå er det kjøper som skal beregne og innrapportere merverdiavgiften. Hovedårsaken til dette, er for å begrense merverdiavgiftssvindel ved salg av gull.

Merverdiavgift

Selskapet skal beregne både utgående og inngående merverdiavgift. Den utgående avgiften skal innrapporteres på et eget, skjema RF-0005, og avgiften innbetales til Skatteetaten. Den inngående avgiften blir en endelig kostnad for selskapet siden det ikke foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift, og avgiften føres på samme konto som selve kjøpet. Plikten for å beregne, innrapportere og betale avgift oppstår når det samlede totalbeløpet overstiger kr 2 000 uten mva per termin, se mval § 11-1 (3).

Bokføring

Selskap som ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret får heller ikke fradrag for den inngående merverdiavgiften som er vist i eksempelet. Selskapene dette gjelder får derfor en høyere kostnad tilsvarende den beregnede inngående merverdiavgiften, og må derfor kostnadsføre kr 12 500 for kjøpet av gullet.

Kjøper driver ikke merverdiavgiftspliktig virksomhet og får med dette ikke fradrag for inngående merverdiavgift
Stikkord: erverv, moms, mva, omsetning

Salg til næringsdrivende

Salg til privatpersoner