Beskrivelse

Kjøp av gull, merverdiavgiftsregistrert

Konto
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats
Debet

Fra 1. januar 2014 ble merverdiavgiftsreglene ved innenlandsk omsetning av gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet endret. Tidligere har det vært selger som beregnet og innberettet merverdiavgift ved salg, men nå er det kjøper som skal beregne og innberette merverdiavgiften. Hovedårsaken til dette, er for å begrense merverdiavgiftssvindel ved salg av gull.

Merverdiavgift

Næringsdrivende kjøper av gull der prisen er basert på vekt og finhetsgrad, uansett form, skal ikke betale merverdiavgift til selger. Kjøper skal selv beregne og innberette merverdiavgiften basert på netto kjøpspris. Det skal beregnes både utgående og inngående merverdiavgift ved kjøpet, og avgiften blir en del av avgiftsoppgjøret.

Bokføring

Eksempel: Manuell postering. Kjøper driver merverdiavgiftspliktig virksomhet og får fradrag for inngående merverdiavgift
Eksempel: Automatpostering. Kjøper driver merverdiavgiftspliktig virksomhet og får fradrag for inngående merverdiavgift
Stikkord: erverv, moms, mva, omsetning

Kjøp av gull, ikke merverdiavgiftregistrert

Salg til næringsdrivende

Salg til privatpersoner