Beskrivelse

Kjøp av gull, merverdiavgiftsregistrert

Kjøp av gull, ikke merverdiavgiftregistrert

Salg til næringsdrivende

Salg til privatpersoner

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Salg av gull med en finhetsgrad på minst 325 tusendeler til privatpersoner er merverdiavgiftspliktig omsetning jf mval § 3-1.

Stikkord: omsetning, erverv