Inkassogebyr

Inkassosalær

Konto
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
Debet

Merverdiavgift

Ved bruk av et eksternt inkassoselskap til å inndrive forfalte fordringer, vil det påløpe et inkassosalær fra inkassoselskapet til fordringshaver (oppdragsgiver). Dette salæret er en avgiftspliktig tjeneste og vil bli fakturert fordringshaver inkl. mva. Dersom fordringshaver er momsregistrert, har han fradrag for denne momsen.

Fordringshaver vil fakturere dette salæret til skyldner som en erstatning for utgifter som er påløpt ved inndrivelse av fordringen. Salæret vil derfor ikke være avgiftspliktig, se mval. § 1-3 og MVA-håndboken om grensen mot erstatning.

Stikkord: inkasso kostnader, inkasso omkostninger, inkasso salær, inkassokostnader, inkassoomkostninger, inkassosalær, innkasso, kostand, omkostning, kostnad, inkassokostnad, innkassosalær, erverv