PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kompensasjon og kompensasjonstillegg utland

  Kompensasjon og kompensasjonstillegg utland

  • D5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Statens satser - Kompensasjonstillegg tjenestereise utland

  På reiser utenlands gis det et kompensasjonstillegg som skal kompensere for fravær fra hjemmet.

  Kompensasjonstillegget gis per døgn utover 12 timer. For reiser som varer mer enn 1 døgn, regnes 12 timer eller mer inn i det nye døgnet som et nytt helt døgn. For reiser som varer under ett døgn, utbetales tillegget etter 12 timer.

  Satsene er som følger:

  • 2019: kr 531
  • 22.06.18-31.12.18: kr 515
  • 01.01.17-21.06.18: kr 491

  Forhandlingene av statens reiseregulativ som utløp 31. desember 2017 ble ikke ferdige før 31.12.2017. Det ble derfor besluttet å videreføre særavtalene som gjaldt for 2017 i 2018 inntil det ble enighet om nye avtaler. Partene har nå kommet til enighet, og de nye reiseavtalene gjelder fra og med 22. juni 2018. De nye avtalene fører med seg nye satser for bl.a. kostgodtgjørelse/diett. De gamle reglene og satser gjelder fram tom. 21. juni 2018.

  For reiser som dekkes etter Særavtale for reiser utenlands (01.01.16-21.06.18) eller Særavtale for reiser utenlands (22.06.18 - 31.12.19), kan det utbetales kompensasjon for reisetid etter særavtalenes § 11 og kompensasjonstillegg etter særavtalenes § 12.

  Satser

  Statens satser - Kompensasjonstillegg tjenestereise utland

  Kompensasjon for reisetid

  Det kan gis kompensasjon for reisetid utenom ordinær arbeidstid og på frilørdag, frisøndag og helligdager. Reisetid er den tid som medgår på reisen mellom arbeidssted/bosted og oppdragssted, inkludert nødvendig ventetid underveis. Dersom reisen omfatter flere oppdragssteder, regnes tid for reiser mellom oppdragsstedene som reisetid. Tid som tilbringes på hotell og lignende, beregnes ikke som reisetid.

  Kompensasjonen er på 30 minutter pr. reisetime og skal ikke være begrensende i forhold til andre ordninger. Den enkelte virksomhet kan i tillegg gi kompensasjon for reisetid utover 30 minutter pr. reisetime begrenset oppad til time for time. Det gis ikke kompensasjon for reisetid utover 30 minutter pr. reisetime i forbindelse med kurs, seminarer, utstillinger, messer m.v. som ikke er en del av det ordinære arbeidet.

  Hvis den reisende ikke har mulighet til å ta ut kompensasjonen i fritid, utbetales timelønn beregnet ut i fra 37,5 timers satsen. Kompensasjonen behandles som vanlig skatte- og arbeidsgiveravgiftspliktig lønn.

  Bestemmelsen i særavtalens § 11 omfatter ikke arbeidstaker i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling eller som har særskilt kompensasjon for reisetid. Det fastsettes ved lokale særavtaler hvilke arbeidstakere dette gjelder.

  Kompensasjonstillegg

  Det kan også gis et kompensasjonstillegg på reiser utenlands for å kompensere for fravær fra hjemmet, se Statens satser - Kompensasjonstillegg tjenestereise utland for gjeldene sats. Kompensasjonstillegget er skatte- og arbeidsgiveravgiftspliktig og gir rett til feriepenger. Tillegget er ikke pensjonsgivende. Se PM-2009-13.

  Kompensasjonstillegget beregnes for hele reisen fra avreise arbeidssted/bosted til retur arbeidssted/bosted. Når reisen forlenges av personlige forhold, bortfaller tillegget for denne delen av reisen. Blir reisen avbrutt på grunn av tjenestlige oppdrag i Norge, starter/slutter utenlandsreisen ved første/siste overnatting i Norge.

  A-meldingen
  • Utbetalt kompensasjon og kompensasjonstillegg skal innrapporteres på a-meldingen som Kontantytelse - Annet.
  Kompensasjon og kompensasjonstillegg utland
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan