Intro

Stifte eget datterselskap

Oppkjøp av datterselskap

Goodwill

Kontinuitet i konsernregnskapet

Bokføring av aksjer i datterselskap

Utsatt skatt ved konserndannelse

Andre tema som gjelder konsern

  • «Konsern»
  • «Konserndefinisjon»
  • «Konsernregnskap»
  • «Konsolidering»
  • «Omregning datterselskap i utenlandsk valuta»
  • «Konsernskatt»
  • «Konsernbidrag - oversikt»