Intro

Stifte eget datterselskap

Å stifte et nytt selskap er en måte å etablere et konsern på. Det kan være ulike forhold som medfører at det er ønske om å for eksempel skille ut en del av eksisterende virksomhet i et eget selskap. Morselskapet kan stifte datterselskapet ved kontantinnskudd for at datterselskapet deretter skal kjøpede aktuelle driftsmidler og andre eiendeler. Alternativt kan morselskapet stifte datterselskapet ved at de aktuelle eiendelene eller deler av virksomheten skytes inn som tingsinnskudd.

Eiendelene i datterselskapet måles til virkelig verdi, eventuelt til kontinuitet (se kapittel under).

Se prosessbeskrivelsen «Stiftelse av AS/ASA - maler og sjekkliste» for en veildening på stiftelse av AS og ASA ved enten tingsinnskudd eller kontantinnskudd.

Stikkord: datterforetak

Oppkjøp av datterselskap

Goodwill

Kontinuitet i konsernregnskapet

Bokføring av aksjer i datterselskap

Utsatt skatt ved konserndannelse

Andre tema som gjelder konsern