Intro

Stifte eget datterselskap

Oppkjøp av datterselskap

Goodwill

Kontinuitet i konsernregnskapet

Bokføring av aksjer i datterselskap

Utsatt skatt ved konserndannelse

Omtales nærmere i «Konsernskatt».

Andre tema som gjelder konsern