Hvorfor konsernkontoordning

Lovregler

Formål

Hvordan konsernkontoordning fungerer

Klassifisering i regnskapet

Bokføring

For konsernkontoavtaler hvor avtalens innhold medfører at innskudd i eller trekk på bankkonto skal føres som mellomværende på morselskapet/kontoinnehaver vil regnskapsføringen bli som vist under.

Eksempel