Hvorfor konsernkontoordning

Lovregler

Formål

For konsern vil det ofte være gunstig å inngå konsernkontoavtale med banker for å utnytte konsernets likviditet optimalt. Dette sikrer at man til enhver tid vil ha en samlet oversikt over det reelle mellomværende mellom konsernet og banken.

Formålet med en konsernkontoordning er å sørge for en effektiv utnyttelse av den samlede likviditeten i konsernet. Noen av fordelene ved en slik ordning er at konsernet får:

  • en samlet likviditetsoversikt
  • lavere kredittramme
  • reduserte provisjons- og rentekostnader
  • en bedre oppfølging og kontroll av datterselskaper og avdelinger
  • forenkling av konsernrapportering for døtre

Hvordan konsernkontoordning fungerer

Klassifisering i regnskapet

Bokføring