Hvorfor konsernkontoordning

Lovregler

Formål

Hvordan konsernkontoordning fungerer

I konsernkontoordningen vil et av selskapene i konsernet stå som innehaver av en hovedkonto (ofte morselskapet). De andre selskapene (ofte datterselskapene) som er med i ordningen, vil ha sine egne bankkonti, som er knyttet opp mot hovedkontoen. Disse underkontoene blir ofte kalt detaljkonti eller driftskonti. Detaljkontoene brukes som vanlige bankkontoer. Forskjellen fra en vanlig bankkonto er at når trekk og innskudd gjøres på detaljkontoen, vil transaksjonene kopieres umiddelbart fra detaljkontoen opp til hovedkontoen. På denne måten vil saldoen på hovedkontoen tilsvare nettoen av samlet innskudd og trekk på alle underkontoene, og tilsvare det reelle mellomværende mot banken til enhver tid. Alle utbetalinger dekningskontrolleres mot detaljkontoens saldo, og dersom det ikke er dekning, kan hovedkontoens disponible beløp disponeres fra enhver detaljkonto.

Klassifisering i regnskapet

Bokføring