Hvorfor konsernkontoordning

For konsern vil det ofte være gunstig å inngå konsernkontoavtale med banker for å utnytte konsernets likviditet optimalt. Dette sikrer at man til enhver tid vil ha en samlet oversikt over det reelle mellomværende mellom konsernet og banken.

Lovregler

Formål

Hvordan konsernkontoordning fungerer

Klassifisering i regnskapet

Bokføring