PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Lovregler

  Konsernkontoordninger

  Aksjeloven § 8-7 (1) og (2) regulerer betingelsene for å gi kreditt eller stille sikkerhet til fordel for en aksjeeier eller noen av aksjeeierens nærstående, samt for en aksje- eller andelseier i annet selskap i samme konsern eller noen av dennes nærstående. Unntak fra disse begrensningene er gitt i asl. § 8-7 (3). Unntaket i asl. § 8-7 (3) nr. 2 gir norske aksjeselskaper mulighet til å yte kreditt eller stille sikkerhet til fordel for morselskap eller andre selskap i samme konsern, herunder utenlandske morselskaper. Denne bestemmelsen gir datterselskap anledning til å delta i en konsernkontoordning sammen med andre selskaper i konsernet.

  435 1427 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan