Hvorfor konsernkontoordning

Lovregler

Aksjeloven § 8-7 (1) og (2) regulerer betingelsene for å gi kreditt eller stille sikkerhet til fordel for en aksjeeier eller noen av aksjeeierens nærstående, samt for en aksje- eller andelseier i annet selskap i samme konsern eller noen av dennes nærstående. Unntak fra disse begrensningene er gitt i asl. § 8-7 (3). Unntaket i asl. § 8-7 (3) nr. 2 gir norske aksjeselskaper mulighet til å yte kreditt eller stille sikkerhet til fordel for morselskap eller andre selskap i samme konsern, herunder utenlandske morselskaper. Denne bestemmelsen gir datterselskap anledning til å delta i en konsernkontoordning sammen med andre selskaper i konsernet.

Formål

Hvordan konsernkontoordning fungerer

Klassifisering i regnskapet

Bokføring