Avgiftsunntatte kontingenter

Avgiftspliktige kontingenter

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Organisasjoner og foreninger der formålet kun er å skaffe medlemmene økonomiske fordeler, anses ikke å være ideelle organisasjoner eller foreninger. For disse vil medlemskontingenten være avgiftspliktig, og det skal dermed faktureres med utgående merverdiavgift. Et eksempel på dette kan være en rabattklubb hvor medlemskap gir rett til rabatt på visse varer og tjenester.

Hvis kontingenten dekker andre tilbud enn ytelser som er ledd i organisasjonens ideelle virksomhet og omfatter tjenester som ellers er avgiftspliktige, skal dette avgiftsberegnes. Eksempler på avgiftspliktige tjenester er:

  • konsulenttjenester
  • rådgivning
  • markedsføring
  • faglig support og
  • øvrige tjenester som utføres i konkurranse med andre aktører i samme marked

Gjelder blant annet serviceavgifter og kontingenter til:

  • Interesseorganisasjoner
  • Bransjeorganisasjoner

For mer om grensen mellom avgiftsunntaket for ideelle organisasjoner og foreninger og tjenester som er avgiftspliktige etter hovedregelen i mval. § 3-1, se SKD 170418.

Stikkord: kontigenter