Kjøp av kontorrekvisita

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6800 Kontorrekvisita
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag ved kjøp av kontorrekvisita til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Unntak

Det foreligger ikke rett til fradrag ved kjøp av kontorrekvisita for virksomheter som er unntatt fra loven. Dette gjelder først og fremst virksomheter i kapittel 3 i mva-loven (listen er ikke uttømmende):

  • Helsetjenester, se mval. § 3-2
  • Sosiale tjenester, se mval. § 3-4
  • Undervisningstjenester, se mval. § 3-5
  • Finansielle tjenester, se mval. § 3-6

For slike virksomheter blir mva en endelig kostnad.

I virksomheter som har både avgiftspliktige og avgiftsunntatte aktiviteter, foreligger rett til å fradragsføre forholdsmessig inngående mva i henhold til bruk innenfor den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-2.

Stikkord: almanakker, arkivmateriell, binders, blanketter, blekk, blekkpatroner, blyant, blyanter, fargepatroner, fargetoner, firmastempel, hullemaskin, hullperm, kontorrekvisita, kontorutstyr, kopiark, kopipapir, kulepenn, laser toner, mapper, markeringspenn, markørpenn, papir, penner, permer, printerblekk, printerpapir, printerpatroner, printertoner, pulver, ringperm, saks, servietter, skilleark, skriver, skriverpatroner, skrivesaker, stempel, stiftemaskin, tape, teip, toner, toner til printer, tusj, viskelær, kontormateriell, kommandittselskap, pussegummi, erverv

Salg av kontorrekvisita