Hva er kostmetoden?

Utdelinger fra selskapet

Konsernbidrag som gis fra morselskapet

Konsernbidrag som gis fra morselskapet, øker anskaffelseskost netto etter virkning av skatt. Dette følger av NRS 17.11.1 og NRS 8.5.4.2.

Stikkord: foretak