Anskaffelser til virksomhetens lokaler og bygningsinventar (utgiftsføring)

Kjøp - til bruk i virksomheten (aktivering kostnader)

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1260 Fast bygningsinventar, eget bygg
Debet
1265 Fast bygningsinventar, leide lokaler
Debet

Aktivering av kostnader til lokaler og bygningsinventar kan gjelde alarmanlegg, brannvarslingsanlegg, fasadekilt, tyverisikring osv.

Satser

Aktivering

Merverdiavgift

Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i egen merverdiavgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Kjøp til utleiebygg er fradragsberettiget hvis utleier er frivillig registrert, se mval. § 2-3 (1) og (3).

Unntak

For unntak i fradragsretten, se mval. § 8-3.

Det er blant annet ikke fradragsrett på kunst og antikviteter hvis bedriften ikke selv omsetter slike varer. Fradragsretten gjelder heller ikke ved anskaffelser til virksomhet innenfor området fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov.

Bokføring

For oppsetting av gjerde rundt bedriftens lokaler brukes konto 6399. Dersom kostnadene skal aktiveres kan konto i 11XX gruppen benyttes.

Stikkord: alarmanlegg, alarmsystemer, brannalarm, brannsikkerhet, brannslanger, brannvarsler, brannvarslingsanlegg, bygningsinventar, dekorasjoner, fasadeskilt, flaggstang, gjerder, industrivern, lysreklame, lysskilt, neonlys, oppsetting av gjerde, reklameskilt, røykvarsler, sikkerhetsalarm, sikringsskap, skilt, tyverialarm, tyverisikring, utendørsbelysning, veggreklame, innventar, flaggstenger, kmva, erverv, kommandittselskap, kostand, omkostning