Salg

Salg til husholdningsbruk i Nord-Norge

Salg av elsertifikater

Stenge- og påkoblingsgebyr ved salg

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Stengegebyr og påkoblingsgebyr anses som omkostninger ved oppfyllelsen av avtalen mellom abonnent og energiverk om levering av strøm, og skal tas med ved avgiftsberegningen.

Stikkord: omsetning, kraftverk

Inntektsføring i nettvirskomheten