Definisjon

Skatt

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for merverdiavgift på slike kostnader ifølge mval § 8-3 første ledd bokstav a og e.

I temaet om representasjon finner du mer informasjon vedrørende slike kostnader og hvem som er omfattet av "personer som er knyttet til bedriften", samt også merverdiavgiftsbehandlingen av slike kostnader.

Stikkord: moms, mva

Regnskap