Definisjon

Skatt

Merverdiavgift

Regnskap

Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet

For den delen av kranselaget som etter en forholdsmessig fordeling faller på personer tilknyttet bedriften føres kostnaden på konto 5990.

For den delen av kostnadene som gjelder personer som ikke er tilknyttet bedriften finner du nærmer informasjon om hvem som er omfattet av "personer som er knyttet til bedriften".og bokføringen i temaet om representasjon.

Se nærmere om dokumentasjon av kostnadene til bevertning. Dokumentasjonen skal angi formålet og hvem bevertningen omfatter. For refusjon av bevertningsutgifter skal formålet med bevertningen fremgå, hvor og til hvilken tid bevertningen mv. har funnet sted, navnet på de personer som bevertningen omfatter samt navnet på den virksomhet som personen representerer, se sktbf. § 5-6-11 (1).