PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Regnskap

  Kranselag

  • D5990 Annen personalkostnad

  For den delen av kranselaget som etter en forholdsmessig fordeling faller på personer tilknyttet bedriften føres kostnaden på konto 5990.

  For den delen av kostnadene som gjelder personer som ikke er tilknyttet bedriften finner du nærmer informasjon om hvem som er omfattet av "personer som er knyttet til bedriften".og bokføringen i temaet om representasjon.

  Se nærmere om dokumentasjon av kostnadene til bevertning. Dokumentasjonen skal angi formålet og hvem bevertningen omfatter. For refusjon av bevertningsutgifter skal formålet med bevertningen fremgå, hvor og til hvilken tid bevertningen mv. har funnet sted, navnet på de personer som bevertningen omfatter samt navnet på den virksomhet som personen representerer, se sktbf. § 5-6-11 (1).

  Regnskap
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan