Regnskapsføring

Tingsinnskudd

Kapitalforhøyelse med tingsinnskudd blir å behandle på samme måte som kapitalforhøyelse med penger. Beslutning må være fattet i generalforsamling senest på balansedagen, og minstebeløpet må være tegnet. Dersom tingsinnskuddet ikke er overført til selskapet, presenteres forhøyelsesbeløpet som en fordring på samme måte som ved kontantinnskudd. Med overført menes at risiko og kontroll knyttet til verdigjenstanden er overført selskapet.

Ved stiftelse eller kapitalforhøyelse med tingsinnskudd så må tingsinnskuddet vurderes for verdinedgang frem til balansedagen. Har det vært en betydelig verdinedgang må den resultatføres.

Stikkord: kommandittselskap