Krav

Tilfredsstillende dokumentasjon tilsidesetter ikke kravene

Noen eksempler på tilfeller der fradrag nektes dersom kravene ikke er oppfylt:

  • ved kontant betaling mot originalbilag
  • ved uttak av beløp i bank for kontant betaling av en vare eller tjeneste
  • for kontante lønnsutbetalinger samlet gjennom året, selv om lønnen er innrapportert på a-meldingen, det er foretatt forskuddstrekk og betalt arbeidsgiveravgift. F.eks. (forskudds)utbetaling fra kasse, se SKD 050411. Som et eksempel har en drosjeeier som utbetalte lønn til drosjesjåførene sine både fra kontantomsetningen de hadde kjørt inn og via bank på slutten av måneden, ikke fått innvilget fradrag for de kontante lønnsutbetalingene (RR 4/2016).
  • for privatpersoner som leier ut egen bolig eller annen fast eiendom og som tar fradrag for utgifter i tilknytning til den skattepliktige utleien
  • der faktura er bokført med fradrag og blir betalt kontant - inngående avgift må tilbakeføres i den terminen betalingen skjer
  • der hele fakturaen er bokført med fradrag og deler av fakturabeløpet blir betalt kontant - det er kun fradragsrett for den delen som er betalt via bank. Det beløpet som er betalt kontant og tidligere fradragsført, må dermed tilbakeføres i den terminen kontantbetalingen skjer. Størrelsen på kontantbetalingen er uvesentlig så lenge det samlede beløpet er over kr 10 000, se SKD 050411
Stikkord: kontantkjøp, erverv, kommandittselskap

Privatpersoner