PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Privatpersoner

  Krav til betaling via bank

  Privatpersoner som kjøper tjenester, eller varer sammen med tjenester, der vederlaget overstiger kr 10 000, og som ikke betaler via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling, kan gjøres medansvarlig for en eventuell unndragelse av inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift, se sktbl. § 16-50 og sktbf. § 16-50-1.

  Dersom kjøper betaler ut i fra en privat bankkonto og belastningen kan dokumenteres ved kvittering, vil dette være tilstrekkelig for fradragsretten.

  Stikkord:

  • kontantkjøp,
  • erverv,
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan