Krav

Tilfredsstillende dokumentasjon tilsidesetter ikke kravene

Ved kontante betalinger over kr 10 000 som etter kravene ikke er fradragsberettiget, vil det være uten betydning om kjøpet kan dokumenteres tilfredsstillende med f.eks. en faktura eller om leverandøren er registrert i merverdiavgiftsregisteret og har innberettet og betalt den utgående avgiften.

Stikkord: kontantkjøp, erverv

Noen eksempler på tilfeller der fradrag nektes dersom kravene ikke er oppfylt:

Privatpersoner