Kredittkostnader ved kjøp av løsøre (kredittkjøp)

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
Debet

Generelt

Kredittkostnader er alle kostnader inklusive rente, provisjon, gebyr, avgifter og andre utgifter som kredittkunden skal betale i forbindelse med kreditten, se finansavtaleloven § 44a bokstav h.

Skatt

Angående vilkår for fradragsrett for renter og kostnader ved kjøp av løsøre på kreditt (kredittkjøp) jf. sktl. § 6-40 (2), er dette regulert i FSFIN § 6-40. For mer se Skatte-ABC om kredittkjøp.

Merverdiavgift

Ved kredittkjøp inngår ikke kredittkostnader i beregningsgrunnlaget dersom det gis kreditt på mer enn 30 dager regnet fra utløpet av leveringsmåneden. Det forutsettes at kredittkostnadene er særskilt oppgitt i salgsdokumentet, se fmva. § 4-2-1 (1).

Hva som menes med kredittkjøp er definert i fmva. § 4-2-1 (2).

Stikkord: kjøp av løsøre, kredittkjøp, lånekjøp, omkostninger, erverv, kostnad, avbetalingstillegg, kostand, omkostning