Kundefordringer

Kundespesifikasjon (reskontro)

Avsetning til tap på krav

Kreditsaldoer

Kundefordringer i valuta

Forskuddsbetaling fra kunder

Konto
2900 Forskudd fra kunder
Kredit

Forskudd fra kunder føres som en periodisering i balansen på konto 2900 inntil inntekten kan resultatføres. Inntekten resultatføres når den er opptjent.

Notekrav