Kundefordringer

Kundespesifikasjon (reskontro)

Avsetning til tap på krav

Kreditsaldoer

MVA
7 Ingen mva-behandling (inntekter)
Konto
3900 Annen driftsrelatert inntekt
Kredit

Det er flere årsaker til at det oppstår en kreditsaldo på en kunde, derunder:

  1. Det er sendt kreditnota som ikke er trukket fra i tidligere innbetalinger
  2. Kunden har betalt for mye til selger, enten ved betaling av for høyt beløp i forhold til faktura eller betalt fakturaen to ganger
  3. Selger har bokført på feil kundespesifikasjon
  4. Selger har ikke inntektsført salget pga en feil i systemet

Alternativ nr 1 og nr 2 innebærer at selger har en gjeld til kunden, og det anbefales at dette gjøres opp løpende (betaling til kunden). Det er det mest ryddige og selger slipper oppfølging av dette fremover i tid.

Kan kreditsaldo av en eller annen grunn ikke betales tilbake til kunden, kan den alternativt inntektsføres hos selger. Inntektsføring bør ikke gjøres før gjelden er foreldet, som vil si 3 år fra kunden er kjent med forholdet, jf foreldelsesloven § 2.

Reklassifisering

Ved regnskapsavslutningen bør kreditsaldo på en kunde flyttes fra konto 1500 Kundefordringer til kontogruppe 29, for eksempel konto 2999, eller om det opprettes en egen konto under kortsiktig gjeld for reklassifiseringen. Det vil også være praktisk å føre vekk kreditsaldoen fra fordringssiden ved bruk av en egen konto i kontogruppe 15.

Merverdiavgift ved inntektsføring av kreditsaldo

Inntektsføring av for mye betalt eller dobbeltbetaling fra en kunde skal skje uten beregning av mva. Tilleggsbetalingen anses ikke som betaling for levering av en vare eller tjeneste etter mval § 1-3 første ledd a. Inntektsføringen av kreditsaldoen bør derfor gjøres på en konto som ikke omfattes av omsetningsoppgaven/mva-meldingen. Konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt kan benyttes med mva-kode 7.

Dersom det er mulighet for at kreditsaldo skyldes ikke inntektsført avgiftspliktig salg, som at kreditsaldo ikke lar seg forklare med for mye betalt eller dobbeltbetaling fra en kunde, bør beløpet inntektsføres som avgiftspliktig omsetning.

Stikkord: kreditsaldo

Kundefordringer i valuta

Forskuddsbetaling fra kunder

Notekrav