Kundefordringer

Konto
1500 Kundefordringer
Debet

En kundefordring er et tilgodehavende på en virksomhet eller person definert som en kunde. En kunde er en privatperson eller virksomhet som kjøper en vare eller tjeneste fra den som selger disse varene eller tjenestene. En som kjøper noe i en klesbutikk er en kunde, og vanligvis en privatperson og et individ. En kunde kan også være en hel husstand, for eksempel gjelder dette for innboforsikring eller innbruddsalarm. En bedrift kan også være en kunde, og et slikt forhold kalles "B2B" eller "business-to-business" siden en bedrift er kunde og en annen er selger/leverandør.

Å klassifisere en fordring som kundefordringer er ikke avhengig av at en faktura er utstedt eller at fordringen er ført i kundereskontroen.

Løpende avregning av prosjekter

I følge NRS 2.49 skal opptjente, ikke-fakturerte inntekter ved løpende avregning av prosjekter vises sammen med kundefordringer. Alternativt kan fordringen spesifiseres på egen linje beskrevet som utført, ikke fakturert produksjon.

Kundespesifikasjon (reskontro)

Avsetning til tap på krav

Kreditsaldoer

Kundefordringer i valuta

Forskuddsbetaling fra kunder

Notekrav