Kundefordringer

Kundespesifikasjon (reskontro)

Avsetning til tap på krav

Kreditsaldoer

Kundefordringer i valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta skal ifølge rskl § 5-9 vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Forskuddsbetaling fra kunder

Notekrav