Kundefordringer

Kundespesifikasjon (reskontro)

Avsetning til tap på krav

Kreditsaldoer

Kundefordringer i valuta

Forskuddsbetaling fra kunder

Notekrav

Notekravene til regnskapslinjene kundefordringer og andre fordringer fremgår av rskl. §§ 7-19, 7-22, 7-32 og 7-40. Sistnevnte paragraf gjelder for små foretak.

Se forøvrig «Notesjekklisten (GRS)».

Stikkord: noter