Regnskapsføring

Vurderingsregel

Lån til foretak i samme konsern skal vurderes til anskaffelseskost.

Stikkord: selskap, bedrift

Nedskrivning