Vurderingsregler

Låneutgifter

Konvertible lån

Ansvarlig lånekapital

Konto
2285 Ansvarlig lånekapital
Kredit

Ansvarlig lånekapital er finansiering som etter avtale er prioritert etter all annen gjeld, men som skal dekkes før eierne får utbetalt noen del av egenkapitalen. Det er ofte eier(e) av foretak som gir ansvarlig lån.

Det er ikke tilstrekkelig at lånet har betegnelsen "ansvarlig lånekapital" i låneavtalen for at det i realiteten er ansvarlig lånekapital. Det er avgjørende at det foreligger klare betingelser om prioritet etter all annen gjeld.

Det kan avtales både avdrags- og rentefrihet for ansvarlig lånekapital. I enkelte tilfeller kan man måtte ta stilling til spørsmålet om renteberegning av ansvarlige lån. I slike tilfeller bør man se nærmere på begrunnelsen for klassifiseringen som ansvarlig lånekapital.

I praksis ses ofte både lange og korte tilbakebetalingsperioder, og det ansvarlige lånet kan også være evigvarende med for eksempel en overskuddsavhengig rente, eller et lån med en avtalte rente og tid for tilbakebetaling. I slike tilfeller er det ansvarlige lånet en permanent finansieringsform for foretaket og i grenseland mot egenkapital. Da utsteder av et ansvarlig lån ikke har eierrettigheter kan lånet aldri klassifiseres som egenkapital, men andre långivere vil ofte se på ansvarlige lån som egenkapital når de gjør kredittvurderinger.

I oppstillingsplanen i rskl § 6-2 er det ikke krav om spesifikasjon av ansvarlig lånekapital, men det følger av rskl § 6-3 sitt krav til oppdeling av poster at denne type lånekapital allikevel ofte må spesifiseres, da særlig om det er et vesentlig lånebeløp. Ifølge NRS 8.6.1.2.1.4 bør ansvarlig lån uansett vises på egen linje i balansen.

Stikkord: ansvarlig lån, ansvarlig lånekapital

Obligasjonslån

Noteopplysninger

Øvrige temaer