Leiekostnader

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6490 Annen leiekostnad
Debet

Merverdiavgift

Det er rett til fradrag i mva for kjøp av tjenester til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-1.

Stikkord: bankbokser, datakostnader, datautgifter, dvd leie, dykkerutstyr, fryseboksleie, oppbevaringsbokser, postbokser, postboksleie, serviceavtaler, terminalleie, utstillingsplass, kommandittselskap, datautgifter, datakostnader, leasing, dykkeutstyr, servicavtaler, kostand, omkostning