Leie av maskiner

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6400 Leie maskiner
Debet

Merverdiavgift

Ved leie av maskiner som brukes i avgiftspliktig virksomhet, kan inngående merverdiavgift fradragsføres på lik linje som om man eide driftsmiddelet, se mval. § 8-1.

Skatt

Det er fradragsrett etter hovedregelen i sktl. § 6-1 (1).

Stikkord: anleggsmaskiner, bobcat, bulldozer, dumper, hjullaster, kompressor, kranbiltjenester, kraner, kranleie, lift, servicekontrakt, snøfreser, leasing, sne, kommandittselskap