Leie lokaler uten servering

MVA
13 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 12 %
Konto
6300 Leie lokale
Debet

Merverdiavgift

Når møte- og konferanserom leies ut av hoteller ol. virksomheter definert i mval. § 5-5 (1), vil leien for lokalene bli fakturert med redusert sats jf. mval. § 5-5 (2). Det foreligger rett til fradrag i mva for leie av møte og konferanserom til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Unntak

Det foreligger ikke rett til fradrag i mva dersom møte-/konferanselokaler er anskaffet som (listen er ikke uttømmende):

  • representasjon, se mval. § 8-3 (1) e
  • sosialt arrangement, se mval. § 8-3 (1) d
  • ikke fradragsrett for servering, se mval. § 8-3 (1) a, se Leie av lokaler med servering

Bokføring

Alternative kostnadskontoer som kan brukes avhenger av formålets karakter er konto 7711 Styremøte, konto 7715 Bedriftsforsamlingsmøter, konto 7720 Generalforsamling.

Stikkord: bedriftsforsamlinger, generalforsamlinger, kurs, kurslokaler, kursutgifter, leie konferanserom, leie møterom, møtelokaler, møterom, møteutgifter, sosiale arrangementer og velferdstiltak, styremøter, foretak, gf, leasing, bevertning

Leie av selskapslokaler med servering

Leie av lokaler med underordnet servering