Leie av arealer

Merverdiavgift

Ved leie av arealer fra grunneier, vil leien være unntatt fra merverdiavgift etter reglene om utleie av fast eiendom i mval. § 3-11 (1). Det er derfor ikke aktuelt med fradrag for inngående merverdiavgift i slike tilfelller. Dersom grunneier er frivillig registrert for utleie av bygg og anlegg etter mval. § 2-3 (1) og leietaker driver avgiftspliktig virksomhet på det leide arealet, vil leien være fakturert med merverdiavgift, og leietaker kan da fradragsføre inngående merverdiavgift etter mval. § 8-1.

Dersom leie av stand, torgplass ol. faktureres fra arrangør av messe, martna el., vil leien være avgiftspliktig etter mval. § 3-11 (2) bokstav d, og det vil være fradrag for inngående merverdiavgift til bruk i avgiftspliktig virksomhet, jf. mval. § 8-1.

Regnskap

Leiekostnad der utleier er ikke frivillig registrert grunneier

KontoKontonavnMva kodeD/K
6490Festeavgift og andre leiekostnader0Debet
LeverandørkontoKredit

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Leiekostnad der utleier er frivillig registrert grunneier

Leietaker driver i dette tilfellet avgiftspliktig virksomhet på de leide arealene.

KontoKontonavnMva kodeD/K
6490Festeavgift og andre leiekostnader1Debet
LeverandørkontoKredit

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Leiekostnad der utleier er messearrangør el.

Leietaker driver i dette tilfellet avgiftspliktig virksomhet på de leide arealene.

KontoKontonavnMva kodeD/K
7390Salgskostnad, annen1Debet
LeverandørkontoKredit

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Stikkord: bondens marked, jordbruk, markedsdager, skogbruk, landbruk, leasing

Utleie av arealer