PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avskrivning av lisenser

  Lisenser

  • D6029 Avskrivning på andre immaterielle eiendeler
  • K1040 Lisenser, ervervet

  Regnskap

  Lisenser avskrives etter lisensens økonomiske levetid, se rskl. § 5-3.

  Eksempel

  Lisensen er ervervet til NOK 1 000 000. Levetid på lisensen er 4 år. Årlig avskrivning er 1000 000 / 4 = NOK 250 000.

  Avskrivning år 1:

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 6020 250 000
  Kredit konto 1040 250 000

  Verdi lisens etter år 1: NOK 1000 000 (verdi før avskrivning år 1) - NOK 250 000 (avskrivning år 1) = NOK 750 000 (Bokført verdi utgangen av år 1)

  Avskrivning år 4:

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 6020 250 000
  Kredit konto 1040 250 000

  Verdi lisens etter år 4: NOK 250 000 (verdi før avskrivning år 4) - NOK 250 000 (avskrivning år 4) = NOK 0 (Bokført verdi utgangen av år 4)

  Stikkord:

  • avskrivninger,
  • lisenser,
  • avskriving,
  Avskrivning av lisenser
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan