PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Nedskrivning av lisenser

  Lisenser

  • D6055 Nedskrivning av immaterielle eiendeler
  • K1040 Lisenser, ervervet

  Regnskap

  Lisenser skal vurderes for nedskrivning ved utgangen av hvert regnskapsår, se NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler kapittel 3 og rskl. § 5-3 (3). Se konteringseksempel i Nedskrivning av immaterielle eiendeler og generelt om nedskrivningsvurdering i Nedskrivning av anleggsmidler (GRS).

  Reversering av nedskrivninger

  Nedskrivningen skal reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede, se rskl. § 5-3 (3). Se konteringseksempel i Reversering av nedskrivning.  Stikkord:

  • lisenser,
  • nedskriving,
  Nedskrivning av lisenser
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan