Førstegangsinnregning (kostnadsføring, direkte fradragsføring)

Førstegangsinnregning (aktivering)

Avskrivning av lisenser

Nedskrivning av lisenser

Konto
1040 Lisenser, ervervet
Kredit
6055 Nedskrivning av immaterielle eiendeler
Debet

Regnskap

Lisenser skal vurderes for nedskrivning ved utgangen av hvert regnskapsår, se NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler kapittel 3 og rskl. § 5-3 (3). Se konteringseksempel i Nedskrivning av immaterielle eiendeler og generelt om nedskrivningsvurdering i Nedskrivning av anleggsmidler (GRS).

Reversering av nedskrivninger

Nedskrivningen skal reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede, se rskl. § 5-3 (3). Se konteringseksempel i Reversering av nedskrivning.

Stikkord: lisenser, nedskriving